bão số 5

Khó khăn cho nông dân trước thời điểm thu hoạch lúa hè thu

Hiện nay, trà lúa hè thu ở huyện Trần Văn Thời đang bước vào giai đoạn chín rộ; do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, kèm theo mưa lớn và

Thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 tăng

Theo cập nhật của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến chiều nay 18/9, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5

Hoàn lưu bão số 5 đã gây thiệt hại tại Cà Mau

Tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đến trưa nay 18/9, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5