bảo vệ

“Vệ sinh tay là bảo vệ người bệnh và bảo vệ chính bạn”

"Vệ sinh tay là bảo vệ người bệnh và bảo vệ chính bạn" là thông điệp đưa ra tại lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2018 của Bệnh

Tăng cường trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta

Sáng 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng có buổi tiếp thân mật ngài Cari Georg Christian Berger - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang

Nguồn cổ vũ lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách đây đúng 65 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân và các lực lượng vũ trang ta đã làm nên

Triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

Chiều ngày 19/2, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm