bình tĩnh

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới gắn với phát triển kinh tế – xã hội tỉnh

Sáng nay 3/8, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc thực hiện nghiêm các biện pháp

Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục phương châm “Quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời và bình tĩnh ”

Tổng kinh phí dự toán để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tính đến ngày 12/6 là trên 65,6 tỷ đồng, đã chi trên 38,2 tỷ đồng, tập trung

Phòng, chống dịch do virus Corona: Phải luôn quán triệt phương châm “Quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời, bình tĩnh”

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải vừa có Công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp