cấp ủy

Phải nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền

Đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ được thực hiện trong tháng 1 và đại hội cấp cơ sở phải hoàn thành trong Quý

Hiệu quả các hoạt động hướng về cơ sở

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)

Mong các cán bộ hưu trí tiếp tục đóng góp kinh nghiệm với cấp ủy, chính quyền

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, chiều ngày 17/1 (23 tháng Chạp), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình và Phó Bí