Chỉ thị 35

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Phải thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng đối tượng

Các địa phương cần bám sát và thực hiện đúng theo Chỉ thị 35 về thời gian đại hội đảng bộ các cấp; cần nắm tình hình tâm tư, tình cảm

Đảng ủy Dân chính đảng triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Ngày 26/8, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp

Cà Mau quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Ngày 16/8, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chủ trì Hội nghị