Chính quyền điện tử

Nhiều hướng đi quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã có những chương trình hành động cụ thể trong xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), nhằm đảm bảo việc giải quyết thủ tục

Đẩy nhanh hoàn thiện chính quyền điện tử

Nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử (CQĐT), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Trưởng ban Xây dựng CQĐT tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương cần sớm

Dần hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin từ các phần mềm quản lý chuyên ngành

Cùng với việc triển khai các giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), đã qua, nhiều sở, ngành tỉnh và hệ thống các ngành

Chính quyền điện tử không thể thiếu “công dân điện tử”

LTS: Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), tỉnh Cà Mau đã tạo được môi trường làm việc liên thông, hiện đại và chuyên nghiệp, qua đó tiết

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh, để hoàn thành các mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn năm 2020, trên cơ

Làm gì để dịch vụ công trực tuyến đạt như kỳ vọng?

Mặc dù số hồ sơ được tiếp nhận và xử lý qua dịch vụ công trực tuyến năm sau cao hơn năm trước, song theo đánh giá của Ban Chỉ đạo

Hướng đến mô hình chính quyền điện tử

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn ở huyện Trần Văn Thời tích cực triển khai xây dựng mô hình chính quyền điện tử (CQĐT) và dịch

Cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra của Đề án xây dựng Chính quyền điện tử

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Cà Mau, qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng CQĐT tỉnh Cà Mau giai

Chính quyền điện tử cần có công dân điện tử

Cà Mau đang trong giai đoạn xây dựng một nền hành chính hoạt động trong môi trường điện tử. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương đã triển khai nhiều