Nhiều hướng đi quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, người sử dụng có thể thao tác và tra cứu mọi lúc mọi nơi.

Địa phương đã ban hành Đề án xây dựng CQĐT giai đoạn 2016 – 2018, triển khai thí điểm mô hình một cửa điện tử từ tỉnh đến xã. Phê duyệt Kiến trúc CQĐT phiên bản 1.0. Xây dựng và nâng cấp trung tâm dữ liệu. Trang bị máy tính đáp ứng 89% cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Triển khai phần mềm quản lý công việc liên thông VIC đến 440 đơn vị, với hơn 7 ngàn cán bộ, công chức viên chức từ tỉnh đến xã sử dụng, 98% văn bản điện tử đã thay thế văn bản giấy tại các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã. Cung cấp gần 1 ngàn chữ ký số cho các tổ chức, cá nhân nhằm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến. Hệ thống hội nghị trực tuyến được bảo trì, nâng cấp duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo phục vụ tốt các cuộc hội, họp diễn ra giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau, một trong nhiều mục tiêu quan trọng mà địa phương đặt ra trong lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2020 là xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh theo mô hình CQĐT. Theo Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, địa phương sẽ nhanh chóng hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử theo hướng tạo lập, chia sẻ cơ sở dữ liệu TTHC, số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để tổ chức, cá nhân có thể tái sử dụng; đẩy mạnh khai thác phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cung cấp tiện ích cho người sử dụng.

Mới đây, tỉnh có kế hoạch triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC, tạo thêm kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền các cấp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin về TTHC, tình trạng xử lý hồ sơ; đồng thời, tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC thông qua ứng dụng trên Zalo. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CQĐT tỉnh Cà Mau.

Song song đó, tạo sự kết nối ứng dụng Zalo với hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Cà Mau để thực hiện các tính năng: Nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin và kết quả giải quyết TTHC; trao đổi, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị; đăng ký giao, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính…

Theo UBND tỉnh, TTHC nộp trực tuyến trên Zalo được áp dụng đối với tất cả các TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (kể cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã). Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh phải là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện, đồng thời là tuyên truyền viên vận động tổ chức, người dân, doanh nghiệp cùng hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao cho thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt việc giải quyết TTHC trên Zalo, theo quy chế do Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *