TTHC

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Để tiếp tục triển khai thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ

Nhiều mục tiêu quan trọng đặt ra trong năm 2019

Đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong

Nhiều hướng đi quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã có những chương trình hành động cụ thể trong xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), nhằm đảm bảo việc giải quyết thủ tục

Mức độ hài lòng cao đối với một cửa điện tử

Cùng với việc xây dựng chính quyền điện tử, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, đã qua, kết quả đánh giá chỉ số

Đối tượng kê khai tài sản nhận được sự quan tâm

Sáng 30/11, Thanh tra tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC năm 2018. Tham

Tuyên truyền, quảng bá dịch vụ công trực tuyến

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong xu thế hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên, qua