chốt kiểm soát

Mở thêm 2 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đầm Dơi

Sau khi kiểm tra, khảo sát tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đầm Dơi, cùng đề xuất từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, Phó Chủ

Cà Mau lập 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19

4 chốt kiểm soát đặt tại các xã: Định Bình và Tân Thành (TP. Cà Mau), Biển Bạch và Trí Phải (huyện Thới Bình).