Chủ động

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai (15 – 22/5) Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở

Đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau phải đương đầu với thiên tai kép, vừa chịu ảnh hưởng của hạn, mặn diễn ra khốc liệt, vừa đối diện với tình trạng

Doanh nghiệp chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cung cấp khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn tại nơi làm việc, tuyên truyền trực quan cách phòng chống dịch bệnh COVID-19… là những việc đang được các

Chủ động, nhanh nhạy trong việc nắm tình hình

“Chủ động, nhanh nhạy trong việc nắm tình hình; thực hiện tốt việc định hướng nội dung tuyên truyền đối với cơ quan báo chí. Nhất là khắc phục khuynh hướng

Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên để có giải pháp xử lý kịp thời

Chiều ngày 14/7, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; tổng kết công