chủ quan

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tồ chức diễn tập, tập huấn các

Dứt khoát không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác về dịch COVID-19

“Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, dự báo còn kéo dài. Tuy tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt,

Người dân còn chủ quan với bệnh dại

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 5 người tử vong do chó dại cắn. Nguyên nhân một phần là do ý thức chủ quan của người