chữa cháy

Tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho địa bàn cơ sở

Thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản chỉ đạo có liên quan, nhằm củng cố và tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn

Động viên lực lượng giữ rừng mùa khô

Nhằm hỗ trợ, động viên lực lượng đang túc trực, canh gác ở các đội, chốt làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ,

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018

Sáng 13/12, diễn ra hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH;) năm 2018. Tham gia hội thao có 22 các bộ, chiến sĩ và đội viên