chứng minh nhân dân

Hết lòng phục vụ người dân

Sau những ngày làm việc, hầu như ai cũng muốn dành ngày cuối tuần cho gia đình hoặc cho các công việc cá nhân. Tuy nhiên, đối với cán bộ, chiến

Đổi mới trong cấp giấy chứng minh nhân dân

Việc thủ tục cấp, cấp đổi chứng minh nhân dân (CMND) được đưa vào bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính