Đổi mới trong cấp giấy chứng minh nhân dân

Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành công văn về việc đưa danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vào bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh được phép nhận cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND của tất cả công dân trên toàn địa bàn tỉnh và công dân ngoài tỉnh khác chuyển hộ khẩu nhập tại tỉnh muốn cấp đổi CMND tại tỉnh Cà Mau.

Từ đầu tháng 4 đến ngày 3/6, quầy giao dịch của Công an tỉnh tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh đã tiếp nhận 612 hồ sơ. Trong đó, cấp lại CMND có 201 hồ sơ; cấp mới là 53 và đổi CMND là 358. Theo đó, 544 hồ sơ đã được xử lý trước hạn, đúng hạn; 68 hồ sơ đang giải quyết.

Thủ tục cấp, cấp đổi chứng minh nhân dân đưa vào bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính. Hình thức này chỉ chính thức đi vào thực hiện một thời gian ngắn, bước đầu cũng đã ghi nhận nhiều phản hồi tích cực.

Hiện nay, Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh đã chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng khi đến với Trung tâm thực hiện giao dịch. Theo đó, Trung tâm đã thiết lập quy trình giải quyết TTHC (không bao gồm công đoạn xử lý trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (Cổng dịch vụ công của tỉnh), đảm bảo được việc tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ của các thủ tục được thông suốt và chính xác.

Trung tâm cũng đã phối hợp với VNPT Cà Mau thiết lập đường truyền chuyên dùng, thực hiện trên kênh thuê riêng kết nối từ hệ thống của Công an tỉnh về đấu nối trực tiếp vào thiết bị sử dụng độc lập của bộ phận nghiệp vụ của Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm. Việc thực hiện các công việc mang tính chất chuyên ngành của đơn vị được thực hiện theo quy chế làm việc của Công an tỉnh.

Theo ông Hồ Chí Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, qua thời gian thực hiện 3 thủ tục: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy CMND 9 số, quá trình triển khai tại Trung tâm đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã góp phần rút ngắn thời gian đối với loại thủ tục này. Tuy nhiên, việc tiếp nhận giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực CMND vẫn còn rất hạn chế, số lượng giao dịch chưa nhiều. Do đó, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm giải quyết những vướng mắc trong TTHC này, giúp người dân chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết trước khi đến thực hiện, tránh phải đi lại nhiều lần.  

Ông Hồ Chí Linh cho biết thêm, việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND của tất cả công dân trên toàn địa bàn tỉnh Cà Mau và công dân tỉnh khác chuyển hộ khẩu nhập tại tỉnh Cà Mau tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh theo phương thức phi địa giới hành chính, đã mở ra nhiều thuận tiện cho công dân, góp phần giảm bớt quá tải ở cấp huyện, thành phố. Riêng các thủ tục thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân, tạm thời chưa thực hiện tại Trung tâm Giải quyết TTHC, khi Bộ Công an chính thức triển khai thực hiện thì sẽ được Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh kết nối vận hành trên đường truyền chuyên dùng và kênh thuê bao riêng dành cho bộ phận nghiệp vụ của Công an tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *