Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống

Ông Tạ Hoàng Hiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vào Du lịch Cà Mau trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia Liên hoan Văn hóa, Thể thao các xã nông thôn mới tỉnh Cà Mau lần thứ V – năm 2020 do huyện Trần Văn Thời đăng cai tổ chức.

Với tinh thần đoàn kết, giúp nhau, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã huy động mọi nguồn lực, nhằm hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Từ chính sách đầu tư hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, huyện tạo việc làm cho trên 3.500 người/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo hàng năm đạt hơn 70%, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đều đạt chỉ tiêu từ 1,5% đến 2%. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 2,21%, giảm hơn 10% so với năm 2016.

Việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật được quan tâm đẩy mạnh. Huyện duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp của các đoàn thể… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội; thường xuyên phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hiện tại, trên địa bàn huyện có 5 di tích được xếp hạng di tích cấp Quốc gia và 2 di tích cấp tỉnh. Các di tích này đều được bảo vệ, thường xuyên trùng tu, tôn tạo nhằm phát huy các giá trị lịch sử truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Để gìn giữ và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, huyện thành lập 65 câu lạc bộ đờn ca tài tử, thường xuyên sinh hoạt định kỳ. Quan tâm đầu tư các công trình văn hóa, thể thao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ấp, khóm. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 6 Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng cấp xã; có 123/157 ấp, khóm đã xây dựng trụ sở từ nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cơ bản đạt theo tiêu chí nông thôn mới.

Phong trào thể thao được tổ chức thường xuyên, liên tục, tỷ lệ người tham gia tập luyện thường xuyên đạt 38,5%, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình thể thao đạt 36%. Từ năm 2000 đến năm 2020, huyện tổ chức 8 kỳ Đại hội Thể dục thể thao và các giải thi đấu cấp huyện, thu hút hơn 8.000 vận động viên tham gia, có hàng chục ngàn lượt cổ động viên đến xem và cổ vũ.

Nhờ tập trung thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua,cơ cấu kinh tế huyện tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và đạt hiệu quả cao: Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm 68,8%, tăng 6,8%; nông, ngư, lâm nghiệp chiếm 31,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 51,7 triệu đồng/người/năm, tăng 24,2 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tập trung chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo từ huyện đến các xã, thị trấn; kiện toàn ban vận động các ấp, khóm và các ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, để phát huy vai trò chức năng, nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào. Đẩy mạnh công tác triển khai quán triệt sâu sắc về nội dung các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị, tạo ý thức cho mọi người tự giác và thực hiện tốt phong trào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *