Chương trình kích cầu du lịch

Kỳ vọng du lịch tăng trưởng trong những tháng cuối năm

“Đến thời điểm hiện nay, Cà Mau có 12 doanh nghiệp tham gia Chương trình Kích cầu du lịch, gồm 7 cơ sở lưu trú, 2 công ty lữ hành và

“Cà Mau an toàn, thân thiện”

Đó là thông điệp của Chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020, vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Trần Hồng Quân