Chương trình Kỳ họp thứ 11

Ý tưởng giữ Hồ Vân Thủy phục vụ cộng đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải lắng nghe ý kiến của cử tri. Chưa có kinh phí thực hiện di dời nhà ở ven sông Cử tri Phạm Trung (Khóm 5) thắc mắc về việc Dự án xây dựng

Rà soát các nội dung chương trình Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Ngày 5/11, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.