Rà soát các nội dung chương trình Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì Phiên họp.

Phiên họp lần này nhằm rà soát các nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp cuối năm 2019.

Theo đó, dự kiến kỳ họp tới đây sẽ thông qua tờ trình và ban hành hơn 10 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đáng chú ý là các nghị quyết: Ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; sáp nhập Ban Dân tộc HĐND tỉnh vào Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh…

Cũng tại kỳ họp cuối năm này, dự kiến HĐND tỉnh sẽ thông qua tờ trình và ban hành 10 nghị quyết cá biệt, tập trung vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, vốn đầu tư công năm 2020…

Tại phiên họp, các đại biểu cũng cho ý kiến về các nhóm vấn đề đối với nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11; đổi mới tổ chức, trình tự, hình thức thực hiện các nội dung thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường của đại biểu HĐND. 

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 được nêu tại phiên họp. Theo đó, trong tháng 11 này, HĐND tỉnh tiếp tục tập trung giám sát, khảo sát theo chuyên đề về kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ, kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, tình hình hoạt động của các Nhà Thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị cơ quan tham mưu và UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các tờ trình đúng luật định để kịp thời ban hành nghị quyết tại kỳ họp cuối năm, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *