cố tình vi phạm

Bao giờ hết tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường?

Về pháp luật, lòng lề đường, vỉa hè được sử dụng cho mục đích giao thông, không một cá nhân, tổ chức nào được tự ý lấn chiếm để sử dụng

Sẽ bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, nếu cố tình vi phạm

“Tổ chức, cá nhân nếu không thực hiện các yêu cầu theo Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Trong đó, đối với các