cực Nam Tổ quốc

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 3: Du lịch trải nghiệm điểm cực Nam Tổ quốc

Gần đây, du lịch trải nghiệm thực tế tham quan các mô hình thu hút đông đảo du khách. Tại vùng đất mũi Cà Mau, dạng du lịch mới mẻ này

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 31: Phát triển du lịch dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên

Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là lợi thế phát triển sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên du lịch tự