Đại hội Đại biểu toàn quốc

6 tháng đầu năm: Đảng ủy Dân Chính Đảng hoàn thành 50% chỉ tiêu kết nạp đảng viên

Ngày 5/7 diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng lần thứ 17 mở rộng, nhằm sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết về phương hướng,

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến

Cà Mau quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Ngày 16/8, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chủ trì Hội nghị