đầu tư công

Đầu tư công Nhu cầu lớn, giải ngân chậm

Tính đến cuối tháng 3/2019, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 337 tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch vốn của năm. Đáng chú ý là nguồn

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chi ngân sách, tiến độ giải ngân đầu tư công

Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng và tác động của dịch COVID-19, thiên tai đến mọi mặt đời sống, tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và

Liên quan đến đầu tư công, Bí thư Tỉnh ủy phê bình người đứng đầu 3 đơn vị

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Trương Đăng Khoa; Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng, ông Trần Lĩnh Trang và Giám đốc Ban