Đoàn giám sát

Giám sát việc thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thường trực HĐND tỉnh vừa có Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa

Tuyệt đối không được sử dụng tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chi vào hoạt động khác

Ngày 26/5, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - ông Dương Huỳnh Khải làm Trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân