Tuyệt đối không được sử dụng tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chi vào hoạt động khác

Việc giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là công tác triển khai, tổ chức thực hiện; công tác rà soát, lập danh sách đối tượng chi trả; thực hiện chế độ hỗ trợ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND thị trấn Năm Căn.

Theo báo cáo của UBND huyện Năm Căn, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt là các nhóm đối tượng: người có công, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động.

Kết quả thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay trên địa bàn huyện đã có 4 nhóm đối tượng được UBND tỉnh phê duyệt và địa phương đã hoàn thành chi hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Trong đó, đối tượng người có công là 454 người, trên 675 triệu đồng; đối tượng bảo trợ xã hội 1.391 người, trên 2 tỷ đồng; đối tượng hộ nghèo, cận nghèo 3.508 khẩu, trên 2,6 tỷ đồng; hỗ trợ người bán vé số lẻ 267 người, trên 240 triệu đồng.

Danh sách nhóm đối tượng còn lại đang trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện chi hỗ trợ.

UBND huyện kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng không thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ như: quân nhân xuất ngũ, công an xuất ngũ, thân nhân liệt sĩ đã có chồng hoặc có vợ khác; đối tượng lao động khác là phụ hồ, giúp việc nhà, làm đất thuê, dịch vụ hớt tóc, làm móng, đan đát, đánh bắt thủy sản và các đối tượng nghèo, cận nghèo mới phát sinh thời điểm ngày 31/12/2019.

Trên cơ sở báo cáo của huyện và danh sách đối tượng được hỗ trợ, Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế tại thị trấn Năm Căn, xã Hàng Vịnh và xã Tam Giang, gặp gỡ, nắm thông tin từ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế, gặp gỡ, nắm thông tin từ người dân.

Ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: “Trong thời gian sớm nhất, làm sao phải chi trả kịp thời, hợp lý và đúng đối tượng cho các đối tượng còn lại. Tuyệt đối không được sử dụng tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chi vào hoạt động khác, không đúng mục đích; đồng thời nên niêm yết danh sách đối tượng được hỗ trợ tại các trụ sở khóm, ấp để nhân dân kiểm chứng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *