Đồng bằng sông Cửu Long

Thành công năm 2018 – nền tảng cho cả nhiệm kỳ

Một năm khó khăn, nhưng kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau lại khá ấn tượng và đáng trân trọng. Nhiều chỉ