hạ tầng

Hạ tầng – yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019 (từ ngày 10 - 15/12), buổi tọa đàm chủ đề “Kết nối và hợp

Xây dựng hạ tầng giao thông để tạo đột phá phát triển

“Những kết đạt được trong nhiệm kỳ qua tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng bộ huyện, của Ban Chấp