hành chính hiện đại

Ngành Bảo hiểm xã hội góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại

Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, không chỉ cần sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, các huyện và thành phố

“Bà đỡ” của nền hành chính hiện đại

Với quyết tâm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển dần từ nền hành chính quản lý sang phục vụ nhân dân, thời gian qua, Cà Mau