Ngành Bảo hiểm xã hội góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại

Thời gian qua, các phần mềm quản lý, liên thông trong khám chữa bệnh BHYT được triển khai trên toàn tỉnh.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 1 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), hơn 61.000 người tham gia BHXH bắt buộc, ngoài ra còn có BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp. Tất cả các loại hình bảo hiểm mà người dân tham gia đều được quản lý thông qua các phần mềm, phần mềm liên thông của ngành BHXH và được thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Để nâng chất hiệu quả hoạt động của ngành, BHXH tỉnh Cà Mau đã khai thác tối đa hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ do BHXH Việt Nam chuyển giao: Hệ thống quản lý thu – sổ thẻ, Hệ thống quản lý tài chính – kế toán và Hệ thống quản lý chế độ BHXH. Ngoài ra, BHXH đã thiết lập được hệ thống mã số BHXH, hay còn gọi là mã ID cho mỗi người dân ở Việt Nam. Mỗi người từ lúc sinh ra đến khi mất đi sẽ có một mã số duy nhất. Mã số này là một trong những công cụ tích cực để người dân, người lao động tự mình tra cứu và kiểm soát quá trình đóng hưởng, là cơ sở để bảo đảm cho việc thụ hưởng cả quyền lợi BHXH, BHYT và tích hợp các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành khác có liên quan với vị trí là một trong 6 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Ngoài qua, hệ thống BHXH còn áp dụng nhiều phần mềm quản lý tiên tiến, liên thông, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu công việc trong tình hình mới, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại, như phần mềm quản lý người tham gia BHXH, BHYT (phần mềm TST), được liên thông với phần mềm khám chữa bệnh BHYT, hệ thống thông tin KCB BHYT và liên thông với phần mềm tiếp nhận, thẩm định, hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời liên thông đến các phần mềm khác trong ngành để giải quyết chế độ chính sách, chế độ BHYT, khám chữa bệnh BHYT.

Tại BHXH tỉnh Cà Mau và các đơn vị trực thuộc, 100% cán bộ, viên chức trao đổi và giải quyết công việc qua môi trường mạng. Nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin cũng được BHXH tỉnh đầu tư đúng mức; đảm bảo giao dịch kịp thời, nhanh chóng từ cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh với cơ quan BHXH. “Văn phòng điện tử BHXH tỉnh Cà Mau ngày càng hoàn thiện, mọi giao dịch nội bộ đều thông qua mạng máy tính. Hơn 90% giao dịch liên quan đến các chế độ, chính sách ngắn hạn và báo cáo số thu, báo cáo biến động đối tuợng tham gia, đối tượng được hưởng chế độ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp đều được giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4”, ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết.

Thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả BHXH, quá trình hưởng và quá trình tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH… Đồng thời, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin những năm vừa qua, ngành BHXH đang khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0. Ngành BHXH phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ tin nhắn (SMS), thanh toán trực tuyến, ứng dụng BHXH trên thiết bị di động, tăng tính tương tác cao với người tham gia, cung cấp thông tin đóng, hưởng BHXH, BHYT và dự tính mức hưởng nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *