Ngắm nhà nông thôn mới !

Người dân xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân) ý thức chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, tạo sự sung túc trên những làng quê.

Quyết tâm và thành công của Cà Mau trong xây dựng NTM thời gian qua là huy động tốt sức dân, bà con đồng thuận cao trong các phong trào, cuộc vận động. Nhiều gia đình đã hiến đất, góp tiền, công sức vào việc xây dựng các tiêu chí.

Nông dân xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời) tận dụng đất quanh nhà trồng rau màu tăng thu nhập, có điều kiện tu sửa nhà cửa.

Việc tạo cảnh quan xanh mát quanh nhà không quá tốn kém chi phí khi nhiều hộ gia đình khéo léo tận dụng cây đước địa phương làm hàng rào.

Tạo cảnh quan sạch – đẹp trong và quanh nhà, thể hiện nếp sống văn minh, văn hóa.

Để có xã NTM, phải có ấp NTM, có nhà NTM. Thế nên, mỗi người, mỗi gia đình đã thể hiện tốt vai trò chủ thể, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, có điều kiện kiên cố nhà cửa; xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa; tạo cảnh quan sạch – đẹp trong và quanh nhà… góp phần “thay áo mới” cho nông thôn, thúc đẩy hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí: Thu nhập, hộ nghèo, nhà ở dân cư, môi trường, văn hóa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *