Hội nghị lấy ý kiến

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 29/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu

Lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chiều ngày 29/9, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại