Lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng và Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, văn kiện đại hội đã được thông qua Bộ Chính trị, Tiểu ban dự thảo văn kiện đã điều chỉnh lại theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương. Hội nghị tiếp tục ghi nhận góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để Ban Thường vụ kịp thời chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa văn kiện đảm bảo yêu cầu.

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành nhiều bứt phá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua, theo đó kinh tế – xã hội tỉnh đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Với văn kiện đại hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đánh giá Báo cáo chính trị được thực hiện công phu, sát thực tế, tuy nhiên cần ngắn gọn và súc tích hơn, cần thay đổi bố cục một số nội dung, nhấn mạnh vấn đề đoàn kết trong công tác xây dựng Đảng…

Đóng góp cụ thể các nhiệm vụ và các khâu đột phá được đề ra trong văn kiện, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đề xuất thêm nội dung huy động nguồn lực, phát huy tối đa các ngành nghề lợi thế của tỉnh, bởi nếu chỉ nhấn mạnh kinh tế thủy sản thì chưa bền vững. Phải đặt mục tiêu liên kết vùng, và thực hiện chặt chẽ…

Theo các đồng chí cán bộ lão thành, dự thảo Báo cáo, phần nêu về ngành Du lịch còn mờ nhạt, chưa nêu nhiều về thành tựu cũng như hướng phát triển sắp tới. Chỉ tiêu đề ra về số trường đạt chuẩn Quốc gia là khá cao, cần xem xét lại. Đề nghị xây dựng mới bệnh viện tỉnh, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Đề cập những hạn chế về kinh tế, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cho rằng cần nhìn nhận việc còn chậm trong công tác quy hoạch, việc đầu tư khép kín tiểu vùng chưa hiệu quả, chưa khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cho rằng, việc tiếp thu ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh là nhằm để Báo cáo chính trị toàn diện, sâu sắc, bảo đảm đánh giá đúng thực chất, nhưng phải hết sức khái quát, đi vào những điểm nhấn, riêng của Đảng bộ.

“Điểm mới lần này là trong các văn kiện trình đại hội có Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ, theo đó sẽ làm rõ hơn những nhiệm vụ, giải pháp. Trong nửa năm đầu của nhiệm kỳ, phải xây dựng xong các chương trình, đề án để thực hiện Nghị quyết”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *