Ngọc Hiển hướng tới phát triển bền vững kinh tế thủy sản và du lịch

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phạm Chí Hải, Bí thư Huyện ủy khóa XI, phát biểu khai mạc Đại hội.

14/15 chỉ tiêu đạt và vượt

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, được Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Lý Hoàng Tiến trình bày tại Đại hội, nêu bật kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua của địa phương.

Kinh tế phát triển khá, theo hướng giảm dần tỷ trọng ngư-lâm-nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ-du lịch .Tổng giá trị sản xuất (giá thực tế) năm 2020 ước 10.170 tỷ đồng, đạt 107,5% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 48,9 triệu đồng/người/năm, đạt 104,7% chỉ tiêu Nghị quyết.

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện tập trung phát triển 3 ngành hàng chủ lực là tôm sinh thái, cua biển và gỗ đước. Sản lượng thủy sản đến cuối năm 2020 ước đạt 70.000 tấn, đạt chỉ tiêu Nghị quyết (trong đó, tôm 22.300 tấn); sản lượng tăng bình quân hàng năm 4,91%. Diện tích nuôi trồng thủy sản 23.250ha, đạt 100,2% chỉ tiêu. Lượng tôm giống sản xuất ước 11 tỷ con, đạt 104,8% chỉ tiêu.

Ngọc Hiển có 499 phương tiện đánh bắt trên biển và 600 phương tiện thủy nội địa tham gia khai thác thủy sản. Trồng rừng hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao; sản lượng lâm sản khai thác được 201.894 m3 gỗ với tổng trị giá trên 200 tỷ đồng.

Kinh tế tập thể được mở rộng theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Một số hợp tác xã xây dựng được chuỗi liên kết giá trị với các doanh nghiệp, gắn với giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn. Toàn huyện có 24 hợp tác xã với 360 thành viên, thu nhập bình quân 37 triệu đồng/thành viên/năm; có 122 tổ hợp tác sản xuất với 1.508 tổ viên.

Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Lý Hoàng Tiến trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Huyện thu hút đầu tư một số ngành, lĩnh vực, nhất là thế mạnh của huyện như thủy sản; thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ thủy sản, hậu cần nghề cá.

Thực hiện khá tốt Đề án của tỉnh về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với khai thác, phát triển một số thương hiệu sản phẩm đặc trưng như: Tôm khô, tôm sinh thái, bánh phồng tôm, đũa đước… Nhiệm vụ xây dựng thị trấn Rạch Gốc trở thành trung tâm kinh tế của huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Thương mại – dịch vụ phát triển khá, tăng bình quân hàng năm 24,25%. Hạ tầng thương mại được quan tâm kêu gọi đầu tư, mạng lưới chợ nông thôn từng bước được sắp xếp theo quy hoạch. Các hoạt động dịch vụ vận tải, bưu chính – viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm phát triển đa dạng.

Đầu tư hoàn thành một số công trình trọng điểm tại Mũi Cà Mau như: Cột cờ Hà Nội, mốc Điểm cuối đường Hồ Chí Minh, Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ, biểu tượng cua biển…, tạo điều kiện thu hút lượng lớn khách đến tham quan, du lịch, nghiên cứu khoa học…

Mời gọi đầu tư, đẩy nhanh thực hiện Khu du lịch Mũi Cà Mau để tạo đột phá phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ, dân và quân huyện Ngọc Hiển nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần cầu thị, thái độ nghiêm túc về những hạn chế, khuyết điểm được nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kinh tế huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chỉ đạo phát triển kinh tế chưa có những đột phá rõ nét; kinh tế biển phát triển thiếu ổn định và bền vững; kinh tế rừng, kinh tế hợp tác hiệu quả thấp; sản xuất của vùng chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên, chưa tạo ra được nhiều sản phẩm, hàng hóa có giá trị, chất lượng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển chưa đồng bộ, tính kết nối còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, huyện cần tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất,  quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 – 2025). Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực thị trấn huyện lỵ và xã Đất Mũi; quản lý chặt chẽ đất công, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản; tài nguyên đất, tài nguyên rừng, nguồn lợi thủy hải sản…

Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Quy hoạch phát triển đô thị gắn với dịch vụ hậu cần phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy hải sản; đồng thời quy hoạch các cụm, khu dân cư, sắp xếp ổn định dân cư, nhất là dân cư sống ven đê biển Đông, dân cư khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Đầu tư xây dựng, nâng cấp đê biển để chủ động ứng phó với triều cường, nước biển dâng, chống xói lở và gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Mời gọi đầu tư đẩy nhanh thực hiện Khu du lịch Mũi Cà Mau để tạo đột phá phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

Tập trung đầu tư phát triển khu dịch vụ, du lịch Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, các cửa biển, khai thác có hiệu quả tuyến du lịch kết hợp các mô hình du lịch sinh thái rừng; đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du lịch mang thương hiệu đặc trưng của địa phương.

Điều chỉnh và tổ chức theo hướng chuyển sản xuất ngư-lâm-nông nghiệp thành kinh tế ngư-lâm-nông nghiệp; tập trung phát triển rừng để nuôi tôm sinh thái, nuôi nhiều loại thủy hải sản dưới tán rừng, gắn kết với phát triển du lịch.

Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư các dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời. Tập trung quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, toàn diện, không chạy theo thành tích, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một tốt hơn.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt các chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cơ sở.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng, thạo về nghiệp vụ, gương mẫu, tận tâm và năng động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính với những giải pháp cụ thể, thiết thực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và số chương trình, dự án đi vào hoạt động hàng năm trên địa bàn làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện….

Bí thư Huyện ủy Phạm Chí Hải tặng hoa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân sau phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang và tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Hiển sẽ ra sức phấn đấu, chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng huyện nhà phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *