Hội nghị trực tuyến toàn quốc

Tiếp cận thực phẩm an toàn là quyền cơ bản của con người

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm (ATTP), ngày 11/1/2020. Tại điểm cầu Cà Mau,

Sớm lấy lại “thẻ xanh” thay vì “thẻ vàng” và loại bỏ hoàn toàn “thẻ đỏ” trong xuất khẩu tôm

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2019 và triển khai

“Phòng, chống thiên tai – Mặt trận không tiếng súng nhưng rất ác liệt”

Đây là thông điệp đưa ra từ Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm

An ninh năng lượng gắn chặt với phát triển bền vững

Sáng ngày 22/7, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết 55-NQ/TƯ, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến