Khmer

18 khu đất cấp cho đồng bào dân tộc Khmer

Tiếp tục hoạt động khảo sát đời sống đồng bào dân tộc được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, sáng 31/10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi làm việc

Đồng bào Khmer đón tết Chol Chnam Thmay, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

“50 năm nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại nhà, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Tuy không được tổ