khoa học – kỹ thuật

Hiệu quả từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Nhằm giúp nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, thông qua nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng

Nông nghiệp Cà Mau thời VietGAP

Từ việc học hỏi, tìm hiểu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, những năm qua ngành Nông nghiệp Cà Mau đạt được những tín

Mở rộng, hợp tác, liên kết và áp dụng khoa học – kỹ thuật

Vùng ngọt hóa Bắc Cà Mau có diện tích tự nhiên 154.414ha, bao gồm một phần diện tích hai huyện: Trần Văn Thời, Thới Bình và toàn bộ huyện U Minh,

Sản xuất hiệu quả trong mùa mưa

“Nhờ địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, những năm gần đây, nhân dân Thới Bình đã có