kích cầu du lịch

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch

Tuy đã hoạt động trở lại bình thường hơn tháng qua, sau thời gian dài “đóng cửa” để phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên hoạt động du lịch tại Cà Mau

Du lịch Cà Mau vẫn khá trầm lắng!

Dù có nhiều cố gắng trong công tác quảng bá, kích cầu du lịch…, tuy nhiên việc thu hút du khách đến du lịch tại Cà Mau trong 9 tháng đầu