kiểm tra

Kiểm tra, kiểm soát tất cả những người đến và về địa phương trên tuyến giao thông bộ

Để chủ động hơn nữa trong kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sáng nay 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải có Công

Công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả hơn

Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019), Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”

Đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng phát triển, trưởng thành

Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16/10/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) và ngày 16/10/1948