Đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng phát triển, trưởng thành

Ông Hồ Minh Chiến (thứ 9 từ phải sang), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhận Cờ thi đua nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, tại Hà Nội.

Ngày 1/1/1976, tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu tiến hành hợp nhất, lấy tên là tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu và sau đó đổi tên thành Minh Hải vào ngày 10/3/1976; khi đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Minh Hải lần thứ V (1976 – 1980), Tỉnh ủy bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí; cán bộ, nhân viên cơ quan lúc này có 11 đồng chí. Ngày 1/1/1997, tỉnh Minh Hải được tách thành tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu, lúc này Bộ Chính trị khóa VIII chỉ định UBKT Tỉnh ủy Cà Mau lâm thời gồm 6 đồng chí và cán bộ, nhân viên cơ quan có 15 đồng chí.

Mặc dù có những thay đổi về tên gọi, tổ chức bộ máy (do hợp nhất và tách tỉnh) nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT các cấp của tỉnh Cà Mau đã không ngừng được củng cố, kiện toàn, phát triển và trưởng thành. Khi mới thành lập (tháng 6/1975), cơ quan UBKT Tỉnh ủy Cà Mau có 9 đồng chí, đến nay là 35 đồng chí; có 14 UBKT huyện ủy và tương đương (8 huyện, 1 thành phố, 5 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy), 217 UBKT cấp cơ sở; số lượng cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 1.137 đồng chí, gồm: Cấp tỉnh 35, cấp huyện và tương đương 101, cấp cơ sở 1.001 (tính cả ủy viên kiêm chức và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở chi bộ cơ sở). Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp từng bước được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp 382, trung cấp 441; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 83, đại học 715; có 2.567 lượt đồng chí được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát do UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy và UBKT cấp huyện tổ chức; tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tận tụy hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần khẳng định vị thế của mình trong hệ thống chính trị của Đảng và là cánh tay đắc lực giúp cấp ủy các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Qua từng giai đoạn cách mạng, từng nhiệm kỳ đại hội, kể cả những thời điểm khó khăn nhất, các thế hệ cán bộ kiểm tra các cấp luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức xây dựng nội bộ đoàn kết; luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trung thực, khách quan, khiêm tốn, giản dị, nêu cao tinh thần học tập, cầu thị, khắc phục khó khăn, bền bỉ hoạt động, không ngừng phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ; thúc đẩy thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong từng giai đoạn. Với chức năng nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng; các cuộc kiểm tra theo chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng và hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và cấp trên; đồng thời xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục, công khai, dân chủ.

UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện, có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, nhất là chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng bộ; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề được thực hiện nghiêm túc; công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tài chính đảng được chú trọng; việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên. Qua kiểm tra, giám sát giúp các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời nhìn nhận và sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, đồng thời cảnh báo, phòng ngừa vi phạm; góp phần thúc đẩy kinh tế duy trì tăng trưởng khá; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội và đời sống của nhân dân tiếp tục cải thiện; quốc phòng, an ninh ổn định; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả.

Với những đóng góp trong ngành Kiểm tra Đảng, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2006, hạng Nhì năm 2011; UBKT Trung ương tặng 1 Cờ thi đua xuất sắc năm 2011 và 11 bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 6 cờ thi đua, 20 bằng khen và nhiều hình thức khen thưởng khác. Đối với UBKT huyện ủy và tương đương được Thủ tướng Chính phủ tặng 3 bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 8 cờ thi đua và 35 bằng khen. Đối với cán bộ ngành Kiểm tra có 637 đồng chí được UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” (Cơ quan UBKT Tỉnh ủy có 41 đồng chí; UBKT huyện ủy và tương đương 596 đồng chí) và 13 đồng chí được UBKT Trung ương tặng bằng khen có thời gian công tác 25 năm trong ngành Kiểm tra Đảng (9 đồng chí thuộc Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, 4 đồng chí thuộc UBKT huyện ủy và tương đương) và nhiều danh hiệu cao quý khác…

Phát huy 70 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, với tinh thần vượt khó, tận tụy, trách nhiệm, luôn hướng về phía trước, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh sẽ nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp trong công tác, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng của người đảng viên, không dao động trước bất cứ hoàn cảnh nào, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, vun đắp và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *