làm theo Bác

Phụ nữ Cà Mau với nhiều cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả trong học và làm theo Bác

Nội dung học tập các chuyên đề, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các chi hội, tổ hội. Các cơ

Nông dân Cà Mau cùng nhau “làm theo Bác”

Tấm gương và lời dạy của Bác Hồ đã thấm sâu trong suy nghĩ, hành động của người dân, trong đó có những nông dân bình dị, chất phác. Họ đã

Đảng bộ Dân Chính Đảng: Nhiều điểm nhấn trong làm theo Bác

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Dân Chính Đảng luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng,

Công đoàn ngành Giáo dục học và làm theo Bác

Cung với các tập thể, đơn vị, tổ chức công đoàn trong toàn tỉnh, những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học

Tuyên dương gương làm theo Bác tại lễ chào cờ đầu tuần

Sáng 19/8, trong lễ chào cờ đầu tuần tại Thành ủy Cà Mau, Thành Đoàn tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm