lơ là

Dứt khoát không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác về dịch COVID-19

“Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, dự báo còn kéo dài. Tuy tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt,