lớp

Giám sát kết quả thực hiện sắp xếp trường, lớp, giáo viên tại huyện U Minh

Nằm trong chuỗi hoạt động, giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chủ trương sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa

Sắp xếp trường, lớp: Cần có sự đồng thuận nhằm tạo chuyển biến mới

Cùng với việc rà soát tinh giản biên chế, khắc phục tình trạng mất cân đối đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên, huyện Cái Nước triển