lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới

Đây là vấn đề được đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến tập huấn các chương trình chuyên đề

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ cơ sở

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị