nhà báo

Bàn giao Nhà đồng đội cho gia đình Nhà báo – liệt sĩ Nguyễn Mai

Ngày 26/7, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Nhà báo - liệt sĩ

Liên chi hội Nhà báo ngành Phát thanh – Truyền thanh – Truyền hình đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội diễn ra thành công vào chiều ngày 5/6. Đến dự có Nhà báo Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh.

Bàn giao nhà tặng gia đình nhà báo – liệt sĩ Phan Minh Tràng

Ngày 18/10, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà tình bạn, tại

Mong muốn báo chí luôn chung sức, đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà

Buổi họp mặt các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, cùng các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện phát ngôn và