Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Đó là một số lưu ý được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về yêu cầu chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian tới.

(ảnh minh họa)

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chính đáng của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên

Cụ thể, theo Công văn được UBND tỉnh ban hành ngày 10/8, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện, TP. Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc ủy quyền cho cấp phó theo quy định tại Nghị định số 09; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chính đáng của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên theo đúng quy định hiện hành.

Đối với những sự việc thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay khi sự việc xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự việc, để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình.

Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác trong thời gian sớm nhất.

Các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, xem xét, cân nhắc việc cung cấp thông tin khi nhận được đề nghị cung cấp thông tin của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, tôn chỉ, mục đích.

Có quyền từ chối làm việc, cung cấp thông tin khi phóng viên không xuất trình được giấy tờ theo quy định

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Khi tiếp xúc làm việc với nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí; các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có trách nhiệm lưu ý đề nghị nhà báo, phóng viên xuất trình Thẻ Nhà báo còn thời hạn sử dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Trường hợp phóng viên không có Thẻ Nhà báo thì đề nghị xuất trình Giấy giới thiệu (bản gốc), kèm giấy tờ tùy thân của phóng viên. Giấy giới thiệu chỉ có giá trị khi còn trong thời hạn do cơ quan báo chí cấp; ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc; nội dung gì và thời gian làm việc cụ thể.

Nếu phóng viên không xuất trình được một trong các giấy tờ nêu trên, thì các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền từ chối làm việc, cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên.

Trong quá trình trao đổi, làm việc có thể ghi âm, ghi hình toàn bộ buổi làm việc giữa người phát ngôn của cơ quan, tổ chức với nhà báo, phóng viên.

Trong trường hợp chưa có thông tin đầy đủ, chính xác để cung cấp theo đề nghị của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sắp xếp lịch hẹn kịp thời để cung cấp thông tin trực tiếp hoặc bằng nhiều hình thức khác (bằng văn bản, mail, …).

Đối với thể loại phỏng vấn, đề nghị nhà báo, phóng viên cho xem hoặc nghe lại bài phỏng vấn trước khi đăng/phát chính thức.

Cân nhắc, có thể trả lời và chịu trách nhiệm về việc trả lời phỏng vấn, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí qua điện thoại, nhưng phải đảm bảo chính xác danh tính của nhà báo, phóng viên.

Có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 38 của Luật Báo chí và những nội dung yêu cầu cung cấp thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí mà nhà báo, phóng viên đang công tác.

Trong quá trình làm việc với nhà báo, phóng viên, nếu có nghi vấn cần liên hệ với cơ quan báo chí của nhà báo, phóng viên đang làm việc để kiểm chứng. Nếu phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu, đề nghị các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm lưu lại bằng chứng, kịp thời phản ánh và cung cấp về Đường dây nóng của Cục Báo chí (số điện thoại: 0865282828; Email: duongdaynongbaochi(a)jnic.gov. vn); Đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau (số điện thoại: 02903567889; Email: pbcxb.stttt@gmail.com) hoặc báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Các trường hợp, vấn đề báo chí nêu là chính xác, cần kịp thời cung cấp kết quả xử lý cho cơ quan báo chí đã phản ánh

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời chỉ đạocác cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xác minh, làm rõ những thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác, chưa đầy đủ hoặc không đúng sự thật. Khi có căn cứ xác định thông tin báo chí đăng không đúng sự thật, có văn bản đề nghị cơ quan báo chí đó đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo đúng quy định pháp luật.

Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân mình thì có quyền gửi ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông hoặc khởi kiện tại Tòa án (theo Điều 43, Luật Báo chí năm 2016).

Các trường hợp, vấn đề báo chí nêu là chính xác, đúng với thực tế, cần kịp thời cung cấp kết quả xử lý có liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương cho cơ quan báo chí đã phản ánh.

Đối với những vấn đề phức tạp, cần nhiều thời gian xác minh, xử lý thì cung cấp thông tin xử lý ban đầu và dự kiên nội dung các công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Thiết lập chuyên mục Thông tin cung cấp cho báo chí

Theo Công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có trang thông tin điện tử, cần thiết lập chuyên mục Thông tin cung cấp cho báo chí trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng tải:Thông tin về người phát ngôn của cơ quan, đơn vị bao gồm: họ và tên, chức vụ, số điện thoại cố định, số điện thoại di động, địa chỉ email; các văn bản ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định; các văn bản phản hồi thông tin, kết quả xử lý của cơ quan, đơn vị; các thông cáo báo chí, thông tin cần cung cấp cho báo chí (nếu có).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *