phóng viên

Mong muốn báo chí luôn chung sức, đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà

Buổi họp mặt các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, cùng các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện phát ngôn và