Nhà máy điện gió Tân Thuận

Thống nhất điều chỉnh trụ tua bin số 4 Nhà máy điện gió Tân Thuận

Thông tin về hướng giải quyết của tỉnh về vị trí các trụ điện gió Tân Thuận (Dự án điện gió Tân Thuận, Đầm Dơi) từ kiến nghị của người dân

Điều chỉnh trụ tua bin để đảm bảo hành lang an toàn của cột tháp gió

Cục Đường thủy nội địa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, khẳng định hành lang bảo vệ luồng tại trụ tua bin số 6 và số 7 của công trình