Nhà Quốc hội

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Kỳ họp “đặc biệt” !

Đúng 8 giờ sáng nay 20/5, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội,

“Chúng ta phải hành động và hành động mạnh mẽ hơn nữa”

“Chấp nhận thiệt hại kinh tế trước mắt, nhưng phải đảm bảo sức khỏe, tính mạng nhân dân”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói về chủ trương phòng, chống