Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Kỳ họp “đặc biệt” !

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Do tình hình phòng, chống dịch COVID-19 nên kỳ họp tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20 – 29/5); đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 8 – 18/6). Đây được cho là kỳ họp Quốc hội “đặc biệt”, chưa có tiền lệ. 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Thanh Bình, chủ trì kỳ họp tại điểm cầu Cà Mau.

Theo chương trình, tại Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước (trong đó có nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đánh giá tác động của đại dịch đến phát triển kinh tế – xã hội, các giải pháp ứng phó và phương án phát triển kinh tế – xã hội).

Quốc hội sẽ xem xét Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi).

Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 điểm cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA); Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU; Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

(tiếp tục cập nhật)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *