Khai mạc Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Nhiều nội dung làm việc quan trọng

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện, năm 2020, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, sạt lở bờ biển, bờ sông, hạn hán, mưa bão, nước biển dâng. Đặc biệt, ngay từ đầu năm, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu, làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển KT-XH và đời sống của nhân dân. Giá cả các mặt hàng nông sản có nhiều biến động bất lợi, nhất là giá tôm nguyên liệu; hầu hết các ngành, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều gặp khó khăn, đặc biệt là các nhóm ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải, y tế, giáo dục,… Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) chỉ tăng 1,09% so với cùng kỳ.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, thời điểm chuẩn bị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đồng thời sẽ thảo luận, quyết nghị ban hành 17 Nghị quyết quan trọng, liên quan đến chính sách an sinh xã hội và sự phát triển của tỉnh trong ngắn hạn và dài hạn.

Kỳ họp sẽ dành phần lớn thời gian cho phần chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường, tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế lâm nghiệp; quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng đô thị; những vấn đề đã chất vấn tại các kỳ họp trước, được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hứa, trả lời nhưng chưa được triển khai thực hiện hiệu quả.

Có tăng trưởng, nhưng rất thấp so với kế hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân thông tin về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tại kỳ họp sáng nay, thông tin về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quân cho rằng mặc dù kinh tế có tăng trưởng nhưng rất thấp so với kế hoạch (mức tăng 1,09% so với kế hoạch đề ra là 7%).

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, lĩnh vực sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa hình thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn; thủy sản phát triển chưa ổn định, thiếu bền vững. Nông nghiệp chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu nên năng suất lao động thấp, chậm cải thiện. Lĩnh vực thủy sản bộc lộ nhiều thách thức như: Ứng dụng khoa học công nghệ chậm, nợ xấu tăng, giá thành tăng trong khi giá bán giảm; nhiều doanh nghiệp thủy sản gặp khó khăn; nguồn vốn cho thủy sản có xu hướng chững lại. Lĩnh vực sản xuất lúa năng suất giảm do hạn hán, lũ lụt; lợi nhuận từ cây lúa không được cải thiện do thủy lợi chưa tốt nên phụ thuộc vào thời tiết. Lâm nghiệp vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư chế biến gỗ; phát triển cây ăn trái manh mún và thiếu quy hoạch. Đánh bắt thủy sản gặp nhiều khó khăn và năng lực đánh bắt chậm cải thiện.

Công tác quy hoạch và kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp nên chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư; huy động vốn từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng còn hạn chế; tỷ lệ đô thị hóa còn thấp. Vướng mắc từ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trở thành rào cản lớn để thu hút đầu tư. Cà Mau có diện tích rộng, nhưng nhà đầu tư liên tục vướng thủ tục xin đất để đầu tư.

Có lúc, có nơi chưa tập trung, quyết liệt

Bên cạnh chịu sự tác động từ yếu tố khách quan, người đứng đầu chính quyền của tỉnh cho rằng công tác lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa quyết liệt. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lĩnh vực chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện từng lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác theo dõi, dự báo tình hình còn hạn chế; chưa có sự đột phá trong các hoạt động thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Trình độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng kịp những yêu cầu của tình hình mới.

Nhận diện những thách thức trong thời gian tới, nhất là từ dịch bệnh, thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân cho biết, năm 2021 Cà Mau tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tập trung tái cấu trúc sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Năm 2021, Cà Mau phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng 6,5 – 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 19.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD; thu ngân sách đạt 5.478 tỷ đồng…

Trong phiên làm việc sáng nay, Giám đốc Sở Tài chính, ông Đoàn Quốc Khởi báo cáo các nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách năm 2019, năm 2020…

Kỳ họp dự kiến làm việc đến hết ngày 9/12.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *