Khai mạc Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX

Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Theo chương trình làm việc, Kỳ họp chuyên đề lần này sẽ thông qua các tờ trình và ban hành 8 nghị quyết, gồm 3 nghị quyết cá biệt và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân (hàng đầu, bìa trái) tham dự Kỳ họp.

Cụ thể, trên lĩnh vực pháp chế, có Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 5/12/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau về tuyển chọn trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trên lĩnh vực kinh tế có các nghị quyết: Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang năm 2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016 – 2020; ban hành Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 tỉnh Cà Mau; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có các nghị quyết: Quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ sữa tươi, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *